استفاده از اینترنت اشیا در هوشمندسازی ساختمان

به‌طور عمومی اگر بخواهیم تعریفی به روز از هوشمندسازی ساختمان ارایه کنیم، می‌توان آن را فرآیندی دانست که در آن با جمع‌آوری داده از بخش‌های مختلف ساختمان و اتصال آن‌ها به اینترنت، امکان مانیتورینگ و کنترل یکپارچه سیستم‌های مختلف ساختمان فراهم می‌شود. مهمترین نتایج هوشمندسازی ساختمان نیز برای ساکنان و کارکنان مجتمع‌های ساختمانی هوشمند، افزایش امنیت، بهبود آسایش، کاهش مصرف انرژی و هزینه‌ها، ساده‌تر شدن شناسایی و رفع خرابی‌ها خواهد بود.