اینترنت اشیا (IoT)

در مفهوم عام اینترنت اشیا (IoT) شامل هر چیزی است که به اینترنت متصل می‌شود. به طور کلی اینترنت اشیا به مفهومی اشاره دارد که در آن قابلیت اتصال به شبکه و دریافت و ارسال داده‌ها، به اشیا، سنسورها و ابزار اطرافمان نیز تعمیم می‌یابد. بر اساس تعریف موسسه مک‌کنزی، اینترنت اشیا عبارت است از سنسورها و محرک‌هایی که از طریق شبکه به سیستم پردازشی متصل می‌شوند. چنین سیستمی قادر به پایش و مدیریت وضعیت اشیاء متصل شده است.

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، اینترنت اشیا (IoT) در حقیقت نسخه تکامل‌یافته فناوری‌های ماشین به ماشین (M2M) است. IoT فراتر از آنچه پیش‌تر بود، امکان اتصال تعداد زیادی از دستگاه‌ها به فضای ابری (Cloud) و مدیریت و جمع‌آوری داده‌های آن‌ها را فراهم می‌کند. دستگاه‌های مبتنی بر اینترنت اشیا داده‌ها را به اشتراک گذاشته و سپس آن‌ها توسط یک گیت‌وی IoT یا دستگاه انتهایی دریافت شده و با ارسال داده‌ها به فضای ابری امکان تجزیه و تحلیل داده‌ها فراهم می‌گردد.

برای مطالعه مقاله اینترنت اشیا (IoT)، نویدبخش جهانی هوشمند به اینجا مراجعه کنید.